Културата на българина: 68% от населението ни не е прочело пукната книга през последните 12 месеца

Страните, в които се чете най-много като часове на седмица са Индия, Тайланд и Китай. Това е според едната статистика, но според бизнес статистиките Китай е от страните с най-малък книжен пазар в света (!)
Най-лесен достъп до библиотеки, вестници, Интернет и образование имат Финландия, Норвегия и Исландия.
Във Великобритания 80% от хората са чели поне една книга през последната година, което ги нарежда преди германците, французите и италианците. В Япония 79% от населението са чели поне една книга през последните 12 месеца.
Междувременно 27% от американците не са разгръщали четиво в последната година, което ги нарежда до виетнамците с техните 26% нечетящи. Въпреки това американският книжен пазар е най-големият по обем в света, което прави нацията и най-четящата като цяло.
Давам някои данни от световната класация.
https://geediting.com/
www.bookstr.com

По достъп до образование, книги и средства за масова информираност първите места заемат Финландия, Норвегия, Исландия, Дания, Швеция, Швейцария, САЩ, Германия, Латвия и Холандия. Във втората десетка попадат Канада, Франция, Люксембург, Естония, Нова Зеландия, Австралия, Великобритания, Белгия, Израел и Полша.

Едно сравнение: срещу три-четвърти до четири-пети редовно четящо население в тези държави - 68% от населението в България не е прочело пукната книга през последните 12 месеца.

През 2016 г. у нас са регистрирани издадени 6 879 книги и 1 024 брошури. (бел.: в света годишно се появяват над 1.5 млн. нови книги). Спадът спрямо 2015 г. е пореден и е с 8.5%. Средния тираж е 528 бр.
Разпределение:
*** художествена литература за възрастни - 2 607 заглавия с общ тираж 1 209 000 хиляди (среден тираж на книга 464 бр);
*** научна литература - 1 638 заглавия с общ тираж 388 000 (237 бр. среден тираж);
*** учебна литература - 1 522 заглавия с общ тираж 652 000 (428 бр. среден тираж);
*** популярна литература - 1 239 заглавия с общ тираж 911 000 (735 бр. среден среден тираж);
*** литература за деца и юноши - 1 020 заглавия с общ тираж 1 141 000 (1119 бр. среден тираж);
*** от всички тях преводна литература са 2 531 заглавия с общ тираж 2 139 000 (845 бр. среден тираж)

Излизали са 262 вестника (спад с 21 заглавия) и спад на тиража спрямо 2015 г. от над 30 млн бройки. почти половината от тях се издават в столицата. Броят на списанията е 533.

Източник: Фейсбук

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички