Дали мнозинството на статуквото във ВСС не избра очевадно по-малко достойния кандидат за председател на Върховния административен съд?

Съдия Георги Чолаков получи решаващите 20 гласа въпреки силното представяне на съдия Соня Янкулова и неоспоримите аргументи, с които подкрепиха кандидатурата ѝ номиниралите я магистрати

Явно думата задкулисие вече е остаряло понятие в замърсения обществен климат у нас. Кукловодите не се крият повече. Те не се колебаят да налагат интересите си дори пред телевизионните камери. Така на последното си заседание членовете на Висшия съдебен съвет избраха новият председател на  Върховния административен съд пред камерите на обществената БНТ.

Кандидатурите за този висш пост – един от тримата големи в българското правосъдие бяха две – съдиите от ВАС Соня Янкулова и Георги Чолаков. Последният се радваше на подкрепата на досегашния председател на ВАС Георги Колев и беше предложен за поста от събранието на самите административни магистрати, докато съдия Соня Янкулова беше номинирана от принципното малцинство във ВСС.

По време на изслушването и обсъжданията между членовете на ВСС  преимуществото на кандидата на реформаторската опозициия сред съдебните кадровици стана очевидна дори за зрителите с бедна правна култура. Качествата, заради които магистратът Соня Янкулова трябваше да заеме председателското място на ВАС бяха най-ясно подчертани от коментара за кандидатурата ѝ на Калин Калпакчиев – член на ВСС:

Съдия Соня Янкулова притежава респектираща компетентност в административния поцес. Тя е един от малкото       съдии, които познават в детайли практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейския съд по правата на човека. Един от учредителите на Асоциацията по европейско право.  Трябва да посоча едно нейно решение по дело от 2015 г., където тя като докладчик изразява иаргументира по блестящ начин позиция в защита правата на онкоболните по повод заповед на министъра на здравеопазването, с която се ограничават правата на тази уязвима група български граждани. Съдия Янкулова е един от родоначалниците на възстановеното административно правосъдие. Нейният опит в административното правосъдие от 1993 г. е наистина респектиращ.  Сравнен с опита на съдия Чолаков той е наистина значителен. Тук нейното предимство е очевидно и обективно.  Впечатляващи са нейните действия, с които тя изявява своята съдийска независимост. Съдия Янкулова е административния съдия, който през последните години най-ярко изяви своята индивидуалност. Имам пред вид нейното особено мнение по делото, което беше заведено от акционери на КТБ срещу решението на УС на БНБ за отнемане лиценза на институцията. При съдебното обжалване на този казус имаше безпрецедентен натиск и преса от висши представители на изпълнителната власт по отношение на съда. Имам пред вид съвсем ясни изказвания на министър председателя, на министъра на финансите тогава, които искаха от съда бързо незабавно произнасяне. И то в ясно подчертан смисъл. Тогава съдия Соня Янкулова, която участва в тричленния състав на това дело, независимо от този натиск, независимо от решението на мнозинството съдиите, по един отново аргументиран и изключително задълбочен, с посочване на практиката на Европейския съд за правата на човека аргументира тезата защо е допустимо това съдебно оспорване. Независимо от блестящата правна аргументация, взетото в тази ситуация на сблъсък, на натиск решение е особено ценно, защото то показва, че съдията упражнява на практика съзнанието, че трябва да постанови решение съобразно закона, в интерес на гражданите, на правовия ред, независимо от това какъв натиск или какви обществени настроения се опитват да бъдат налагани.

Съдебните кадровици, които стояха зад кандидатуратана съдия Георги Чолаков бяха доста по-скромни в своята аргументация за достойнствата му за поста. Те посочиха само обстоятелството, че техният кандидат е бил посочен на пленарно заседание на магистратите от ВАС. Заседание, за което председателят на другото висше съдилище ВКС Лозан Панов посочи, че една трета от съдиите във ВАС не са присъствали.

Така или иначе с 20 гласа ЗА Висшия съдебен съвет ще предложи на президента Румен Радев да издаде указ за назначаването на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд за предстоящите седем години. Съдилището, което осъществява съдебен контрол върху всички актове на управляващите, в това число и на правителството.

 

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички