Синдикът на ПФК ЦСКА АД - Дора Милева заяви пред колегите от Sportal.bg, че няма да позволи да бъдат регистрирани нови марки с името "ЦСКА", тъй като според адвокатите, с които работи, в момента има такива опити.

"Със сигурност ще пусна две опозиции, защото се правят опити да се регистрират нови две марки "ЦСКА". Нашите адвокати всеки ден следят събитията, тъй като по всяко време е възможно някой да иска да създаде нова марка. Срокът за опозиция е до края на септември и ще бъде спазен. Вече съм подала молба до съда да ми разреши да използвам 800 лева от сметката на ПФК ЦСКА АД. Тези пари ще отидат за опозицииите.

За да внесеш опозиция, таксата е 400 лева. Стриктно спазвам правилата и законите на България. Длъжна съм да защитя ПФК ЦСКА АД и правата на кредиторите. Затова не бива да позволяваме да бъдат регистрирани подобни на ЦСКА марки. Не ме интересува дали единият, или другият клуб иска да регистрира нова марка. Нямам лични отношения с нито една от двете страни. Просто спазвам правилата.

Инвестбанк" и "Танев" са платили таксата. Има хора, които все още не са го направили. Уж имат възражение относно разпределението на парите, а все още не искат да платят 15 лева. Рано или късно ще бъдат намерени и трябва да изпълнят задължението си. Връчат ли им известието, имат седемдневен срок. Този казус ще стигне до Апелативния съд и тяхното решение ще бъде окончателно", каза синдикът.