Ни чули, ни видели...

Венецианската комисия: Отчетност и търсене на отговорност от главния прокурор. Съдийската колегия да избира председателите на ВКС и ВАС

Докладът на Европейската комисия за демокрация чрез право, адресиран и до българските институции, е на сайта на комисията от вчера, но официално никой не го разпространи...
Снимка: Заседание на Венецианската комисия от 2015 г. Оттогава препоръките не са се променили, но кой да чуе?

Вчера бе огласен докладът на Венецианската комисия във връзка с промените в Закона за съдебната власт от 2016 г. В него отново се отправят редица препоръки, повечето от които се повтарят и в други становища на комисията.

Докладчиците отново предлагат съдиите, избрани от съдии, да бъдат поне половината от членовете на Съдийската колегия във ВСС, при това само тази колегия да избира председателите на ВКС и ВАС, за да се избегне възможността прокурорите да влияят върху управлението на съдиите.

Докладът препоръчва и предвиждане на механизъм за отчетност и търсене на отговорност от главния прокурор и съсредоточаване на ресурса на държавното обвинение в областта на наказателното право, а ВСС да изработи правила за проверка на сигнали на нарушения от страна на обвинител №1.

Другото предложение е  общите събрания на съдиите да имат изключително право да номинират председатели на съответния съд.

Под препоръките са се подписали Александър Барамидзе от Грузия, Ричард Барет от Ирландия, Мартин Куйер от Нидерландия и Гуидо Модона от Италия.

Докладът им, адресиран и до българските институции, е на сайта на комисията от вчера, но официално никой не го разпространи...

Всички констатации не са нови – не виждам кое от това, което е казано, да не може да бъде прието от българския законодател – така председателят на ВКС Лозан Панов коментира днес доклада на Венецианската комисия по последните промени в Конституцията и в съдебния закон у нас  - Няма  как отново да не се забележи това, което казват експертите на комисията. Спомняте си, че когато се извършваха промените в Конституцията те отново бяха питани и изразиха мнението си за разделянето на ВСС и начина, по който то трябва да се случи. За съжаление, това не беше направено.

Панов обаче бе реалист – ако препоръките на Венецианската комисия бъдат подминати, няма да е за първи път.

 

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички