Новогодишната заря била причината за фините прахови частици в столичния въздух

Чиновници ни успокояват според поговорката: „Мижи, да те лажем!“

Веднага след като беше избран за столичен кмет през 2005 г., Бойко Борисов се прочу с дарбата и уменията си да прехвърля причините за едно или друго неблагополучие, стоварило се върху софиянци на други хора или природни явления.

Успешна стратегия, която неговите подчинени и съпартийци бързо овладяха. Последен пример за това беше днешното участие в сутрешния блок на БНТ на отговорни служители по екологията в Столичната община и Министерството на околната среда и водите, които коментираха свръхзамърсяването във въздуха в София. Оправданията на чиновниците звучаха толкова анекдотично, че си струва да ги цитираме без коментар:

 

Йоана Христова, зам.-кмет по направление „Зелена система, екология и земеползване" в Столична община:

Имаше разминавания от началото на годината първите два дни харакатеризираха се и с едно натрупване на фини прахови частици, включително и над зарята, която беше много пищна над София, които се разсейват много трудно, тогава когато има определени метеорологични фактори.

 

Тодорка Петкова, гл. експерт в дирекция "Мониторинг и оценка на околната среда":

Това е една моментна стойност и не може да се сравнява с нормата, защото тя е в експозиция от 24 часа. А за моментната стойност мога да кажа, че предвид ускоряване на трафика, тя е динамична.

 

 

 

Иван Ангелов, директор на дирекция "Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването", МОСВ:

В момента се работи по това да бъде засилен контролът върху изпускателните средства на моторните превозни средства, защото по различни данни от различни източници между 20 и 60 процента от автомобилите у нас са с да го наречем промени в изпускателните системи.

 

Толкова за поредното медийно „изпускане“ на чиновниците, които получават заплатите си от нашите данъци, за да се грижат за здравето ни и чистотата на града.

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички