И "заменките" останаха безнаказани

Изтече 10-годишния давностен срок
Снимка: Интернет

Един от обектите на разследване (продължило повече от 3 години) на Европейската комисия, са замените, извършвани от 1 януари 2007г. (присъединяването на България към ЕС) до 27 януари 2009г., когато схемата е прекратена. В този период са направени 132 замени за 24 577 дка терени от горския фонд. Голяма част от тези замени на гори и земи са станали по т.нар. ”административни цени”. Европейската комисия е стартирала наказателно дело срещу България за нерегламентирана държавна помощ и да бъде осъдена да възстанови средства в размер на милиарди левове.

За извършените замени по време на управлението на ”Тройната коалиция” с министър-председател Сергей Станишев и зам. министър-председателя Ивайло Калфин допринасят законодателни пропуски. Към този момент горите се оценяват само от горскостопанска гледна точка, т.е. разположението на гората - дали ще е на черноморския бряг или във вътрешността на страната няма значение за приходите от дърводобив. Не e взето, обаче, под внимание, че когато теренът до морски бряг влезе в регулация, неговата стойност става стотици пъти по-висока. В последващото правителство на ГЕРБ са направени промени, с които министърът на земеделието Мирослав Найденов е упълномощен от парламента да извършва продажби на подобни имоти без тръжна процедура.

Министър М. Найденов е издал заповед от 09.11.2012г. за продажба на 28,921 дка дюни до Несебър на физическото лице Димитър Петров (който се оказва тъст на директора на БФС-Борислав Михайлов) за 581 212лв. Цената на имота е съгласно експертна оценка за определяне пазарната стойност на недвижимия имот, изготвена от Арсения Северинова.  На 22.11.2012г. е сключен договор за покупко-продажба на недвижимия имот между Светлана Бойчева (представител на министъра на земеделието и храните) и Капка Алексиева (главен счетоводител в министерството) от една страна, като продавачи и Димитър Петров от друга, като купувач. Само около месец по-късно той го препродава на фирма „Сле груп” ЕООД  за 4,009 млн.лв. През 2011г. „Сле груп” ЕООД са предявили интерес и към други 21 дка земя в района.  

През 2007г. Б. Михайлов подава заявление за придобиване на 7 дка държавна гора в град Несебър. По това време и неговият тъст проявява интерес към 29-те дка дюни. В един и същи ден – 03.08.2007г. кметът на Община Несебър - Магдалена Мандулева подписва одобрението на подробните устройствени планове на имотите на Б.Михайлов и Д. Петров. Самата Мандулева е бивш служител на РДГ ”Бургас” и директор на несебърското ловно стопанство. Михайлов заплаща 90 000лв. за имот, намиращ се между Слънчев Бряг и Свети Влас, но така и не влиза във владение, за разлика от своя тъст .

От заповедите с номера: 754, 755, 756, 757 от 30 април  2008г., 946 от 19 май 2008г., 1218 от 26 юни 2008г. и др. на Изпълнителната агенция по горите са видни редица замени на гори и земи държавна собственост, разположени в Балчик, Варна, Разлог, Царево с висока пазарна цена заради интереса в тези общини - близост до морски бряг, ски-курорти и т.н., срещу земи и гори с по-голяма площ, но с много по-ниска стойност, намиращи се на територията на общините Мездра, Лъки, Луковит, Тетевен.

Извършена е замяна за 707 дка в района на село Старо Оряхово, разположено в близост до устието на р. Камчия, за гори във вътрешността на страната от близо 1900 дка. Консултант по сделката е отново роднина на министър-председателя Сергей Станишев, а именно брат му арх. Георги Станишев. Облагодетелстваната компания е „Мадара Бяла Норд” като единият от собствениците  й е Димитър Борисов - собственик по това време на сметопочистващата фирма „Титан”.

През 2006г. Нихат Кабил, министър на земеделието (до 2008 г.) по време на управлението на Тройната коалиция, успява да замени (в полза на "Рийс Интернешънъл", собственост на „Райфайзен банк”) 407 дка до брега, южно от устието на р. Камчия, в които влизат част от защитената местност "Камчийски пясъци", срещу 31 имота земеделски земи в общините Видин, Брегово и Маркеш. При тази сделка терените на първа линия на плажа в Шкорпиловци са оценени на 55 673 лв., а нивите във Видинско - на 415 340лв. По този начин според държавната оценка от 2006г. 1 дка земя на морето е струвал 137лв. или 14 стотинки на кв.м. По-късно част от тези земи са продадени по 200 евро на кв.м. или 2600 пъти по-висока цена. Това е станало след промяната на предназначението на тези земи и изключването им от горския фонд, с цел реализирането на инвестиционен проект ”Иновативен комплекс за смесено жилищно обитаване и обслужващи дейности ”Камчия парк”, с Решение № 587/08.09.2008г. на Министерски съвет. Това решение е подписано от министър-председателя Сергей Станишев.

Всички тези случаи, както и редица други, са публична информация и са вече с изтекъл 10-годишен давностен срок (2007-2017г.). Ясно се виждат нанесените огромни щети и пропуснати ползи за държавата. Липсата на законност при замените е в два етапа:  замяна на държавна гора в атрактивна територия със замяна на частна гора в съответно неатрактивна и промяна в предназначението /статута на гората в УПИ. Методиката за определяне на цените на земеделските имоти и оценката им, използвана при замените често е водила до формиране на цени в пъти под пазарните към дадения момент.

Подавани са сигнали от различни граждани и представители на организации към прокуратурата. Образувани са досъдебни производства, които са прекратявани поради липса на доказана вина и определяне на нарушения като „нищожни”. Следващите сигнали са отказвани, защото случаите на замени на държавни земеделски земи и гори за такива, представляващи частна собственост, са вече разследвани и делата са решени по същество със съответните прокурорски актове, които към момента не са отменени по реда, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс. Или иначе казано, човек не може да бъде съден два пъти за едно и също престъпление и не може да се предявява повторно иск за същия предмет, между същите страни или да се наказва два пъти за едно и също правонарушение. 

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички