Проф. Александър Томов: Пътят, по който Европа ще тръгне ще определи съдбата на света

Експертът представи пред студенти от Стопанския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ в Благоевград последната си книга „Новите глобални сили и Европа“

В света настъпват много големи геополитически промени, коментира за Радио Благоевград след представянето на книгата проф. Томов.

Книгата е посветена на това. Как от еднополюсен свят преминаваме към мултиполярен и оттук какво следва за целия свят, в частност за Европа и за България. Промяната е фундаментална. Тя настъпи постепенно след 2000-та година. Тя не мина безболезнено – доведе до емигрантски вълни, избухнаха десетки конфликти в Близкия Изток в Африка, в Средния Изток.

Това доведе до очевидните последствия, че освен Съединените щати, които остават безспорен лидер на света, имаме втора голяма незаобиколима глобална сила – Китай. Имаме една много мощна икономика, която излезе на трето място – Индия. Имаме и една стабилизирана Русия, която демонстрира изключително висока военно-технологична мощ.

Това се предпоставките за създаване на мултиполярен свят. Големият въпрос остава за петата глобална сила – Европа. Ще се превърне ли Европа в глобална сила или ще остане периферия на останалите?

Европа в момента не е федеративна. Тя е общност от независими нации, които са икономибески разпокъсани, без единна икономическа стратегия. Всяка страна, която иска да се развива, обикновено формира много силни инвестиции в областта на новите технологии и отбраната. Европа няма всичко това. Бюджетът на Европейската комисия е 2,5%  от БВП на общността. Тази година дори ще е по-малък заради Брекзит.

Това, което Европа създава е разпокъсано. Поради това, от 2010 г. насам, при среден разстеж на световната икономика 3,5%, Европа е имала 0,8%. 

През следващите 3 години, по последния анализ на Световната банка, Индия ще има средногодишен разстеж 8%, Китай 6,5%, Щатите близо 3%, а Европа отново 1,6%. Европа ще продължи да изостава, ако няма известна централизация поне в икономическата област. За да се превърне Европа в глобална сила, тя трябва да се стреми към икономическа централизация, към финансова централицация. И на тази основа създаване на общоевропейска отбрана и общоевропейски граници. Това е главният въпрос за Европа в предстоящите години. Пътят, по който Европа ще тръгне ще определи съдбата на света. Ако Европа е силна, стабилна, предвидима, глобална световният мир ще бъде обезпечен. Мисля, че това е голям стратегически избор. Книгата ми е посветена на него.

 

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички