Тоталитарното мислене се изразява чрез тоталните обобщения

Тоталитарното мислене винаги преминава към тотални обобщения и тежко и горко му на онзи, който не се вписва в тази тоталност. Той става враг, врагът заслужава само едно - репресии.
Тоталитарното мислене се изразява чрез тоталните обобщения, то е отражение както на стремежа за социално инженерство, така и на вътрешния мир на заразените от него - тоталитарчик може да бъде и министърът, и професорът, и докторът на науките, и генералът, и хирургът, и поетът, и спортният деец, и патриотът, обикновеният гражданин в (гр)адския транспорт.
Различен е само мащабът, различни са само последиците от тоталитарното мислене и тоталните обобщения. Но макар да се различават по мащаб, последиците от тях си приличат по това, че са печални и разрушителни.

Германия за германците! ... Евреите - в концлагери!

Европа за европейците! ... Другите са боклук, втори сорт, варвари, непълноценни същества!

България за българите! ... Турците - да се махат оттук!

Богатството за богатите! ... Бедните са мързеливи и завистливи и така им се пада!

Еднаквостта за еднаквите! ... Различните са злостни разрушители на единството на нацията!

Полицейска академия за полицаите! ... Разузнавачите и контраразузнавачите да се обучават където щат!

Мога да продължа с още подобни примери, но ще навляза в едни дълбоки води на текущи битки и мои ужасявания, че такива като мен са вече напълно безпомощни да спрат набиращи сила процеси, които докато не разрушат всичко, което може да бъде разрушено, не ще мирясат. И няма кой да ги озапти, вразуми, опомни и освести...

Да, несравними са тези примери. Но тоталитарното мислене неизменно преминава към тотални обобщения.

Напоследък, включително вчера, днес, вероятно и утре, накъдето и да се обърна, виждам и чувам залитания към тотални обобщения, а под тяхната спекла се коричка, ако я разчоплиш, може би ще изскочи тоталитарната същност на човека. А дали не и на обществото?

Понякога се улавям да си мисля отчаяно и омърлушено, че не социализмът наложи тоталитарната си същност върху народа ни, а у народа ни или поне в една немалка част от него тоталитарното е било в нрава му и затова той така възторжено прегръща социализма, припознавайки в него отговор на дълбоки свои тежнения, стереотипи, нагласи и потребности...

Източник: Фейсбук

newsbox

Виж всички

Култура

Виж всички