Kонференция на тема "Алтернативна икономическа доктрина за развитието на България".

Уваажеми Приятели,

 
На 15.06 се проведе конференция на тема "Алтернативна икономическа доктрина за развитието на България".
Конференцията  бе организирана от "Движение ЗАЕДНО за промяна" и Института за ново икономическо мислене.
 
Основните доклад бяха следните:
 
1.  Проф. Гарабед  Минасян - „Инвестиционна политика . алтернатива за България”;
2.  Проф.Ганчо Ганчев-  „Икономическата политика в постпандемичния период”;
3.  Проф.Иван Станков - „ Алтернативна политика в българското земеделие”;
4.  Проф.Боян Дуранкиев-  „Престуктуриране на българската икономическа система”;
5.  Румен Гълъбинов член на Стратегическия съвет към президента на републиката „Нови икономически инициативи за преодоляване на кризата от COVID- 19”;
7.     Проф. Лъчезар Аврамов - "Наука и образование";
8.  Проф. Александър Томов „Основни положения за Нова икономическа доктрина за развитието на България". 
 
Видео-репортаж от конференцията може да намерите на следния линк:  https://eurocom.bg/new/al-tomov-po-vsichki-pokazateli-nie-potvame
 
В прикрепен файл може да намерите резюме от презентациите на водещите лектори.
 
Поздрави,

newsbox

Виж всички

Цивилизация

Виж всички

Виж всички