Новите министри гласувани без премиера да се появи

Отсъствието на премиера породи поредното напрежение в парламента. Забравяйки, че са в парламента левите скандира оставка за премиера, а останалите оставка за президента.   

newsbox

Виж всички

Цивилизация

Виж всички

Виж всички